ติดต่อเรา

DeeChem (office)
244/39 หมู่ 1 ถนนเทพารักษ์ แพรกษาใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280
โทร 02-138-0096 แฟกซ์ 02-138-0097

DeeChem (warehouse)
634 ม. 3 ถ. พุทธรักษา ต. แพรกษา อ. เมือง จ. สมุทรปราการ 10280
โทร 062-514-5253 mail: pollawath@deechem.com

ติดต่อเรา

โทร 062-514-5253 , 094-254-6653
mail: info@deechem.com,pollawath@deechem.com